BolVit

Bolvit Yem Takviye Ürünleri

Takip Et

+90 850 302 14 14

Bolvit Probiotics

Kanatlı & Büyükbaş

Probiyotikler yaşayan mikroorganizmalardır. Bilindiği gibi, antibiyotiklerin insan ve hayvan sağlığı üzerindeki sakıncalarının anlaşılmasından sonra antibiyotiklerin hayvan yemlerinde büyütme faktörü olarak kullanılması yasaklanmıştır. Antibiyotiklerle ilgili bu yasal gelişmeler, oluşan boşluğun doldurulması için probiyotik gibi alternatif yem katkı maddelerini gündeme getirmiştir. Probiyotikler, mide-bağırsak flora ve faunasını düzenlemek, patojen mikroorganizmaların gelişimini engellemek ve yemden yararlanmayı artırmak gibi amaçlarla yeme toz, granül, sıvı süspansiyon, kapsül ve pelet formlarında karıştırılan ya da içme suyuna verilen canlı bakteri veya maya kültürleri içeren biyolojik ürünlerdir.

Probiyotikler hayvan performansını iyileştirmesine rağmen kullanımlarında bazı ayrıcalıklar bulunmaktadır. Nitekim, probiyotiklerin canlı organizmalar içermesi en önemli konudur. Bu yüzden probiyotikler, diğer yem katkı maddeleri benzer şekilde ele alınmamalı ve ticarete sunulmamalıdır. Saklama süresinin uygun olabilmesi için probiyotiklerin, buzdolabında veya serin, kuru bir yerde depolanmalı ve direkt güneş ışığından korunmalıdır. Nem içeriği, pH düzeyi, hava ile temas ve depolanma şartları gibi faktörler probiyotiklerin canlılıklarını önemli düzeyde etkilemektedir. Son yıllarda, yem işleme, ambalajlama ve ürün standardizasyonda ciddi ilerlemeler sağlanmakla birlikte probiyotiklerin etkinliği üzerine yem işlemenin önemli etkileri bulunmaktadır. 

Tablo
Ürün Sunum
Broşür

Çok Yakında..